jaliraita

Vaatimus Jyrki Kataisen eroamisesta

Jyrki Katainen, pääministeri                                              29.6.2012

Valtioneuvoston kanslia

Snellmaninkatu 1 A, 

Helsinki PL 23, 

00023 Valtioneuvosto

 

Arvoisa pääministeri

 

Asia: Vaatimus eroamisestanne

 

Te olette epärehellinen Jyrki Katainen. Teillä on rikollinen mieli, criminal mind, HYI.Teidän tulee erota pääministerin virastanne.

 

Perustuslain 60 §:n mukaan

Valtioneuvosto

Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Jokainen asian käsittelyyn valtioneuvostossa osallistunut ministeri vastaa päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettään pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Te ette ole täyttänyt tuota rehellisyyden vaatimusta, kun teidät ensimmäisen kerran nimitettiin valtiovarainministeriksi ja nyt myöhemmin pääministeriksi. 

 

KRP:n esitutkinnassa 2400/R/705/00, liite 1, teitä ja muita vastaan oli kyse kolmen pöytäkirjan väärennyksestä

Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 30.10.1999

Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 9.10.1999

Varkauden Kokoomus Nuoret r:n kokous 30.10.1999

 

Edellä mainitut väärennetyt pöytäkirjojen otteet esitettiin Pohjois-Savon Kokoomus ry:n syyskokouksessa 27.11.1999, jossa teidät valittiin Pohjois-Savon Kokoomus ry:n puheenjohtajaksi. Mitään edellä mainittujen yhdistysten kokouksia ei ole pidetty ja Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry ei edes ole yhdistysrekisterissä.

 

Tuskinpa teitä olisi valittu, jos kokouksessa olisi tiedetty, että  esitetyt valtakirjat olivat väärennöksiä. Teidän kuningasuranne olisi päättynyt siihen paikkaan. Valtionsyyttäjä  Pekka Koponen ei lähtenyt syyttämään teitä, koska rikoksesta, lievä väärennys, olisi tullut Koposen mukaan vain sakkoa.  Itse asiassa käsillä on ollut  törkeä väärennys, petos ja luottamusaseman väärinkäyttö. Lisäksi rikos oli tehty erittäin suunnitelmallisesti suurta hyötyä tavoitellen, jossa siis  yksi palkinto teille on pääministeriys. Rikostoverinne Juho Romakkaniemi on hyötynyt avullanne makoisista virkapaikoista valtion hallinnossa. Rikokset on tehnyt suuri joukko suunnitelmallisesti yhdessä eli kyseessä on järjestäytynyttä rikollisuutta, jonka seuraamukset vaikuttavat edelleenkin. 

 

Rikoksesta epäiltyinä on kuulusteltu seuraavia

myyntineuvottelija Wille Berlin

kansanedustaja Jyrki Katainen

opiskelija Markus Korhonen

tunti/vastuuopettja Jukka Liukkonen

opsikelija Juha Rannanheimo

opiskelija Juho Romakkaniemi

 

Te olette tunnustanut rikoksenne esitutkinnassa, joten sen suhteen ei ole mitään epäselvää. 

 

Valtionsyyttäjä Pekka Koponen on myös mukavasti edennyt virkaurallaan ja on nyt korkeimman oikeuden tuomari. 

 

Olette ottaessanne ministerin viran vastaan vannonut virkavalan seuraavan kaavan mukaan

"Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi."

Olette myös rikkonut valanne rikkomalla perustuslain 60§:ää ministerin viran henkilön rehellisyysvaatimuksessa.

 

Kenraali Ehrnrooth on kertonut, että suomalaisia tulee johtaa edestä, eli oman esimerkin voimalla. Teidän antamanne esimerkki on kelvoton. Te olette täysin epäsopiva suomalaisten johtajaksi, pääministeriksi. Me suomalaiset ajauduimme marraskuussa 1939 Talvisotaan. Meitä johti tuolloin marsalkka Mannerheim. Hänellä oli suomalaisen sotilaan ja koko kansan luottamus. Ilman tuota luottamusta taistelumme olemassaolostamme ja itsenäisyytemme puolesta eivät olisi onnistuneet, ja josta saavutuksesta hän on antanut  tunnustuksen päiväkäskyssään n.o 34, liite 2.

 

Pienellä maalla ei ole varaa kelvottomiin johtajiin kuten teihin.  

 

Pieni maa taistelee joka päivä elinehdoistaan. Miespuoliset, mieskuntoiset verisukulaiseni ovat kaikki taistelleet rintamalla viime sodissamme. Isäni sairastui jatkosodan aikana Karjalan kannaksella. Puolisoni isä kaatui jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana elokuussa 1941 vaikealla rintamalohkolla Kalastajasaarennossa.  He eivät suinkaan taistelleet sen asian puolesta, että te voisitti petoksella ja epärehellisenä luikerrella Suomen pääministeriksi. 

 

Perustuslain 60§:n mukaan ministerien on oltava myös taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia. Te ette ole myöskään taitava. Suomi on ministeriytenne aikana velkaantunut korviaan myöten, ja niin että valtion kokonaisvelka vastuineen lienee noin 200 miljardia euroa. Tämä  on noin neljä kertaa Suomen valtion vuotuinen budjetti. Me emme voi tuota velkaa koskaan maksaa. Meidän elinkeinorakenteemme supistuu ja sillä ei ole tarvittavaa  veronmaksukykyä valtion velkojen suorittamiseksi.  Velkojen ja vastuiden vakuutena ovat mm eläkesäätiöittemme varallisuus ja Suomen Pankin antamien vastuiden katteena pankeissa olevat suomalaiset talletukset. Vain tuon vakuusvarannon avulla Suomi on voinut keplotella tuon kolmen a:n vakuusluokituksen. Korot ovat nyt erittäin alhaalla. Missään taloudessa korot eivät voi pitkään olla alemmalla tasolla kuin inflaatio, mikä on nyt poikkeuksellinen tilanne.  Korot siis tulevat väistämättä nousemaan aiheuttaen massiivista kurjuutta.  Velkaantumiseemme tulevat vielä karmeana lisäyksenä yksitysten kansalaisten omat  velat ja kuntien velat.

 

Velkaantuminen on ja on ollut vastoin perustuslakiamme ja tietysti myös täysin vastoin tervettä järkeä. Tulevat vielä syntymättömätkin sukupolvet on alistettu velallisiksi, jos Suomessa asuvat tai ulkomailla asuen pitävät Suomessa jotakin omaisuutta.   Tulette vielä joutumaan henkilökohtaiseen vastuuseen tuosta sekoilusta.  

 

Kun ensi kertaa kampanjoitte Kokoomuksen puheenjohtajaksi Tampereella Isoa Masaa, Martin Saarikangasta vastaan, olin paikalla, kuten ehkä muistatte. Kannatin Martin Saarikangasta puheenjohtajaksi, lähinnä elävän elämän kokemuksensa johdosta, jota teillä ei ollut eikä ole vieläkään edes nimeksi. 

 

Tuossa Tampereen tilaisuudessa kerroitte, että ette olisi niin innostunut Singaporen mallista oman Suomen taloutemme eslmerkiksi. Kritisoin ymmärrystänne.  Ette ole ollenkaan ymmärtänyt, mistä Singaporen menestyksessä on oikein kyse. Olen elänyt Singaporessa noin 20 vuotta. Aluksi diplomaattina vuodesta 1974 alkaen, kun Vietnamin sota oli vielä kuumimmillan, Suomen suurlähetystön päällikkönä. En esltelmöi nyt tässä kaikesta siitä mistä pitäisi. Otan vain yhden esimerkin. Olin kerran lounaalla Singaporen hallituksen budjettipäällikön kanssa. Hän hieman kritisoi sitä, että pääministeri Lee Kuan Yew vaati, että kaikista hankkeista piti tehdä kannattavuuslaskelmat, feasibility study, puistonkin rakentamisesta, joka budjettipäällikön mukaan pitäisi tulla noin vain rakennetuksi kansalaisten iloksi. Tässä on yksi suuri ero Suomen ja Singaporen välillä. Singaporessa kaikki halutaan tehdä rationaalisesti, suunnitelmallisesti. Nyt Suomi toteuttaa  hankkeita ilman minkäänlaisia laskelmia. Karmeinta on ulkopuolisten maiden ns avustaminen massiivisilla lainoilla ja takauksilla, ilman minkäänlaisia laskelmia, ja vielä niin että Suomi ottaa nuo varat lainaksi.  Samoin ns kuntauudistusta tehdään ilman kannattavuuslaskelmia. Ilmeisesti, ette edes tiedä, mikä feasibility study, kannattavuuslaskelma on, ja kuinka se tehdään. Ei siis ole ihme, että Singapore on menestynyt, ja Suomen te olette ajanut katastrofiin. 

 

Olette myös pitänyt Aalto-yliopistoa fantastisena menestyksenä. Mihin tuokin fantasia on päässänne oikein perustunut? Yksi tarkoitus on ollut, että siellä leivotaan uusia Nokioita. Voin vakuuttaa, ettei tule yhtään mitään, ei edes kuumaa ilmaa.  Aalto-hanke on suuri katastrofi. Se tuhoaa suomalaisen teknisen ja muunkin sinne sullotun opetuksen tason. 

 

Olen opiskellut Vanhalla Polilla 60-luvulla ja toiminut assistenttinakin. Ne henkilöt, jotka Aalto-hommassa ovat puuhastelleet, Kalliomäki-Sarkomaa-Virkkunen- Sailas jne, heistä ei yksikään ole koskaan opiskellut yhdessäkään noista kolmesta korkeakoulusta, jotka nyt on pakkonaitettu yhteen, Teknillinen korkeakoulu, Kauppakorkea ja Taideteollinen. Miten ja mistä he ovat ottaneet sen tiedon ja taidon, joka olisi tarvittu siinä kuin noiden korkeakoulujen opetusta on ryhdytty kehittämään? He ovat olleet täydellisiä diletantteja, suuria tunareita.  Nuo kolme laitosta  perustuvat aivan eri opiskelijapohjalle/lahjakkuuksille. Kuvitellaan, että saavutettaisiin joitain synergiaetuja. Jotain uutta ja ihmeellistä voisi syntyä, kun rakennetaan uusia betoniseiniä Otaniemeen  Ei synny, eikä saavuteta, vaan pilataan sekin hyvä, mikä on ollut olemassa.  

 

Opetuksen filosofia on myös aivan erilaista noille kolmelle. TKK perustuu lähinnä luonnontieteiden opetukseen, matikkaan, fysiikkaan, kemiaan ja tekniikan sovellutuksiin. Kauppakorkea perustuu lähinnä ihmistieteiden opettamiseen, kansantaloutta, markkinointia jne, jonkin verran matikkaa aputieteenä. Taideteollinen taas on aivan oma lukunsa ns taiteellisen lahjakkuuden kehittäjänä. Puolisoni on valmistunut Taideteollisesta kuvaamataidon opettajaksi. Se, että heitäkin nyt koulutetaan Aalto-yliopistossa on täysin käsittämätöntä. Mitä yhteistä tuolla opetuksella on esimerkiksi sen opetuksen kanssa, jossa koulutetaan vaikkapa ydinenergiainsinöörerejä? Ei yhtään mitään. 

 

Jyrki Katainen, te olette sotkenut Suomen korkeimman opetuksenkin. Melkoinen saavutus tuokin noin nuorelle miehelle.

 

Tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Te vastaatte tuosta valtioneuvoston osuudesta. Suomen suhteet naapuriimme Venäjään ovat alhaisimmalla tasolla sitten toisen maailmansodan.  On erittäin poikkeuksellista, että Venäjä julkistaa asemansa Suomen suhteen siten kuin armeijankenraali  Nikolai Makarov sen teki Helsingin yliopistolla pitämässään esitelmässä.  Tuon esitelmän sisällön on Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin vahvistanut tasavaltamme presidentti Sauli Niinistön vierailun aikana viime juhannusnaattona. Armeijankenraali  Nikolai Makarovin Helsingin vierailun aikana olitte Washingonissa. Tuolta kaukaa te otitte erittäin epädiplomaattisesti julkisesti kantaa armeijankenraalin esltelmään. Kun Suomi sai tunnetun nootin silloisen tasavallan presidentti Kekkosen USA:n vierailun aikana Hawaijilla, niin Kekkonen ei suinkaan rynnännyt lehdistölle kertomaan tuntojaan.  Hän lähetti sen sijaan ulkoasiainministerinsä Ahti Karjalaisen selvittämään asiaa diskreettisesti. Kuten tiedetään tuo kriisi laukesi rauhanomaisesti. Nyt Venäjä ja Suomi ovat julkistaneet teesejään. Kokemuksesta tiedetään, että mikään suurvalta ei julkisuudessa esittämistään teeseistä luovu. Moskova ei meille suomalaislle ole koskaan  oliut mikään raastupa. Se pitäisi teidänkin tietää ja ymmärtää.   

 

Kun Suomi liittyi EU:hun, hallituksen esityksessä HE 135/1994 eduskunnalle oli edellytetty, että Suomi mukauttaa kansainvälisiä sopimuksiaan EU-kelpoisiksi tai irtisanoo ne. Näin Suomi ei ole menetellyt ainakaan Pariisin rauhansopimuksen, Ahvenanmaan linnoittamattomuussopimuksen ja Suomi-Venäjä-sopimuksen osalta.  EU-jäsen Suomea rasittaa siis ainakin ko kansainväliset sopimukset, joista muut EU-jäsenet eivät liene edes tietoisia.  Kun Suomi ei siis ole täyttänyt tällaista jäsenyyden ehtoa, niin jäsenyyskään ei ole pätevä. Olemme rikkoneet kansainvälisiä sopimuksiamme, josta ei hyvää seuraa sillä pacta sunt servanda puree edelleenkin. Ulkopoliittinen asamamme on heikompi nyt kuin esimerkiksi syksyllä 1939. Mikään ulkopuolinen taho ei asetu tueksemme, jos vaikka Venäjän Federaatio riitauttaa rikkomuksemme Pariisin rauhansopimuksen ja Suomi-Venäjä sopimuksen osalta tai jokin tai jotkut EU:n jäsenvaltiot EU:hun liittymisemme osalta. Jyrki Katainen olette ulkopolitiikassammekin aiheuttanut korvaamatonta vahinkoa Suomelle.     

 

Edeltäjänne Matti Vanhanen keplotteli itsensä eroon pääministeriydestä sairauteensa vedoten. Jalkoja kuulemma särki. Ruumiinkielenne kertoo, että teillä on ns burn-out tai jokin muu vastaava. Toistatte vain samaa levyä vastuullisesta politiikasta, joka on Suomen valtion ottaman velkarahan mättämistä ulkomaille, pelastaen jotakin utopistista, mihin meillä ei ole osaa eikä arpaa. Voisitte erota pääministerin virasta jotenkin säädyllisellä tavalla pyrkimällän nyt esimerkiksi sairaseläkkeelle.  

 Jään odottamaan pikaisia ratkaisujanne. Olisi ikävää Suomen kansainvälisen maineenkin kannalta, jos joutuisin erottamiseenne käyttämään kaikkia niitä juridisia keinoja, jotka ovat käytettävissä ja olemassa.                

Jali Raita, diplomi-insinööri

Somero

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

47Suosittele

47 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (81 kommenttia)

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Siinäpä oli miehekästä tarinaa, Jali. On suorastaan pakko yhtyä kirjoituksessa esitettyihin vaatimuksiin, ja miksi? NE OLI TOTTA!

Jali Raita
Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Hienoa,, että olet jaksanut kaivaa asiaa. Mutta ihan oikeesti: Kuka yllättyi siitä, että Jyrki Katainen on taysi retku?

Mutta se, että hän on ilmeisesti myös rikollinen, on jo kovempi juttu.

Jatka samaa tahtia!

Jali Raita

Jos juoksemaan lähdemme, saamme juosta Pohjanlahdelle saakka. Minusta ei ole siihen.

Käyttäjän olliripatti kuva
Olli Ripatti

Loistava kirjoitus. Toivottavasti tämä luetaan Kataisellekin.

Jali Raita
Käyttäjän MattiPihkala kuva
Matti Pihkala

" Olisi ikävää Suomen kansainvälisen maineenkin kannalta, jos joutuisin erottamiseenne käyttämään kaikkia niitä juridisia keinoja, jotka ovat käytettävissä ja olemassa."

Mitä turhaan kainostelet?
-----
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/209189/Erotettu+J...

anna eino
Jali Raita
Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Miehekästä ja isänmaallista puhetta vieläpä kokoomuslaiselta, Jali Raita!"

Näyttää kokoomuksenkin joukosta vielä löytyvän todellisuudentajuisia ihmisiä eurohuuman sokaisemien joukosta. Hatun noston arvoinen esitys yli puoluerajojen. Korkeamoraalinen julistus ja oikeaan aikaan!!

Mitä mieltä olette RL 12:4:2 momentin "muuten aiheuttaa Suomelle erityisen suurta ( taloudellista) vahinkoa", soveltuvuudesta Kataisen tapaukseen? Täyttyvätkö tunnusmerkistöt? Monen oikeusoppineen mielestä täyttyy.

Onko Eteläranta Kataisen kummisetänä näytelmässä? Vai EKP/euroeliitti, Saksa ja Ranska?? Vuosisadan huijaus taitaa olla menossa?? Kirkassilmäisesti!

Jali Raita

Kiitos kommentista Kari Kilpiö, olen Kokoomuksen vanhoillisia, tosin minut erotettiin puolueesta yli vuosi sitten, mutta juttu on Helsingin käräjäoikeudessa. Varmasti RL 12:4:2 sopii. Taustalla kuitenkin puree maan tapa eli Härmässä on Härmän laki.

Markku Talikka

Asiallisesti julkituotu totuus.

Jali Raita

Kiitos kommentista, keisarillahan ei ole vaatteita.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Taustallahan tässä on se pitkä kehitys, jossa Suomea on muutettu kansanvaltaisesta oikeusvaltiosta parlamentaariseksi valtioksi. Siilinjärven Valo kuvittelee olevansa samassa asemassa Suomessa kuin esimerkiksi Englannin pääministeri Englannissa.

Ei ainakaan vielä ole.

Käyttäjän minavaan kuva
jouko viitala

Kannatan, tämä meno maassa ei nyt ole kyllä minunkaan mieleeni. Laulun sanoin, kaikkihan on maksettava eikös juu. Vaan nyt maksajana on kyllä vallan väärä valtio

Jali Raita

Kiitos kommentista, meillä vaan ei ole millä maksaa. Kun Vietnam joutui maksamaan NL:lle sotavelkoja, niin taisi olla 100 000 vietnamilaista, jotka lähetettiin savottaan Siperiaan. En tiedä, kuinka moni tuli takaisin. Itkuhan ei auta markkinoilla.

Yleisesti ei tiedetä, että jäimme Saksalle velkaa noin parin vuoden sotavelat. Kuitteja kirjoitettiin Tukholmassa toimitusten tulleen maksetuiksi, koska muuten olisimme joutuneet maksamaan nuo velat NL:lle välirauhansopimuksen nojalla. Asiasta on kirjoittanut mm eversti Nordström kirjassaan: Voitto tai kuolema.

Käyttäjän Kira kuva
Kira Arn

Ei.

Jäämme odottamaan juridisia keinojasi. Panepa parastasi.

Jali Raita

Kiitos kannustuksesta, kyllä konsepti on valmiina.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

"Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia."

Lakia voisi olla kyllä syytä päivittää siten, että myös epärehellinen ja taitamaton ruotsalainen kelpaisi, mikäli tällaisen henkilön valinta olisi muista syistä tarpeen.

Jali Raita

kiitos kommentista, ilman lakiakin armeijaa käymätön Haglund on uusi puolustusministeri. Mitä siitäkin tulee? Ei edes kuumaa ilmaa. Olen aikoinaan palvellut Juuson aikana Yhtyneissä, jonka kenraali Rudolf Walden oli luonut, Marskin uskottu, sodan ajan puolustusministerimme. Se oli aikaa, jolloin miehet olivat rautaa ja laivat puuta.

Matti Jalagin

Paasikivi sanoisi tässä tilanteessa voimakkaimman sanansa eli "hirmuista".

Tämä Siilinjärven nappulan touhu on kyllä jo enemmänkin karmeaa ja loppua ei Suomen tuhoamiselle näy.

Minä luulen, että historian kirjoitus Suomen kielellä ei tule nykyisiä ja edellisiä eurososialisteja kiittämään.

Kiitos Jalille kirjoituksesta.

Jali Raita

Kiitos kommentista, ukko toimii jossaakin EU-hurmoksessa. Jo Yrjö Niiniluoto Hesarin edesmennyt päätoimittaja piti suunnitteilla olevaa EU:ta huuhaana mm kirjassaan vuodelta 1957 MItä on olla suomalainen.

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™

Ei muuta kuin leiwättömän pöyän ääreen!
Väärennös on väärennös vaikka voissa paistaisi.


█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
H a r m a a s u s i ™ 2 0 1 2

Jali Raita

Kiitos kommentista, joo tulta munille.

t. piiroinen

Kannatan kataisen erottamista. Sitten valtakunnanoikeuteen.

Jali Raita

Kiitos kommentista, kyllä minä ukon aion korventaa rikostovereineen.

Reija Hirn

Olen hengessä mukana, mutta teksti on pitkä, vaikkakin asiaa. Epäilen, jaksaako Katainen lukea loppuun asti jos jo puolivälissä alkaa kuumottaa.

Jali Raita

Kiitos kommentista, ydinasia oli kuitenkin esitetty aivan kirjeen alussa. Haasteetkin pitää aina perustella.

Jali Raita
Käyttäjän SunnaOksala kuva
Sunna Oksala

Jaksoin lukea loppuun asti ja oisin lukenut samanverran lisää. Kiitos, jakoon meni ja kehoitusten kera.

Jali Raita

Kiitos kommentista, ydinasia oli kolmessa ensimmäisessä lauseessa. Loppu oli vain perusteluja. Yritän pitää mielessäni, mitä Winston Churchill sanoi toisen maailmansodan aikana: "Jos kirjoittaja ei osaa esittää asiaansa yhdellä aa nelosella, niin hän ei ole ymmärtänyt asiaa itsekään".

Yleisesti ottaen käsillä on kyse erittäin vakavasta asiasta. Kansakuntamme on menossa korjaamattomaan tilaan, jos jo ei ole. Yksi syypää on brändiollila, joka on hahmotellut Tehtävää Suomelle, mm maa laitettaisiin luomulle, eli suuri osa väestöstä menehtyisi, koska luomuhomma ei kaikkia elätä.

Brändiollila on taustaltaan kiihkovasemmistolainen tai jotain siellä. Hän oli kiihkomielinen ylioppilasjohtja, joka mm DDR:n Berliinin festivaaleilla vaati Imperialistisia valtioita tilille. Kuului DDR tunustajien porukkaan, jossa vaikutti mm Tarja Halonen. Tuo sakki sai vallan Suomessa ja tässä sitä nyt sitten ollaan.

EU on totalitäärinen tai kommunistinen hanke. Sitä kritisoi jo Hesarin siloinen päätoimittaja Yrjö Niiniluoto mm kirjassaan vuodelta 1957: "Mitä on olla suomalainen". Niiniluoto kuoli yllättäen Etelä-Afrikan reissullaan vuonna 1961. Sen jälkeen Hesarin päätoimittajaksi tuli Aatos Erkko ja Hesarinkin idea muuttui 180 astetta.

Suomea on määrätietoisesti ajettu totalitääriseen suuntaan. Kekkosta pidettiin vallassa, jotta KGB:n tukemat Koivisto ja Sorsa eivät pääsi valtaan. Kekkosen hyvät seuraajat tapettiin pois tieltä kuten Leskinen, Liinamaa jne. KTT Heikki Urmas on kirjoittanut aiheesta kirjan, joka on haluttu vaientaa: "Raadolliset toverit ja vallan väärinkäyttäjät". Hän esitteli samoja ajatuksia, joista Seppo Keränen, Lallin expäätoimittajja väitteli Turun yliopistossa. Demaripolitiikalla on määrätietoisesti rakennettu työttömyyttä ja tyytymättömyyttä, jotta demareilla olisi kannatusta tyytymättömien työttömienkin joukossa.

EU:n ns kriisihän on itse rakennettu. Ei EU:ssa ole tapahtunut mitään luonnonkatastrofia, vaan kaikki päätökset ja politiikka on ollut noiden totalitääristen kiihkoilijoiden tekosia. Asiat halutaan ensin sotkea, jotta sitten voitaisiin sanoa, etta ainoa ratkaisu on keskitetty diktatoorinen valta. Hesarin Unto Hämäläinen on kirjoittanut, että mm EU:n Barroso on entinen maolainen. Mitä siis voimme tulevaisuudelta odottaa?

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Kokoomushan on kuin Yhtenäinen Venäjä, varkaiden ja huijareiden puolue, paitsi että Kokoomuksella on väärennetty puheenjohtaja.

Jali Raita

Kiitos kommentista
Kokoomuspuolue on kaapattu äärikiihkoilijoiden EU-uskovaisten käsikassaraksi. Ei Kokoomuspuolueen tarkoituksessa mitään vikaa ole, joka on seuraaavassa otteessa puolueen säännöistä.

2 §TARKOITUS
Puolueen tarkoituksena on toimia seuraaville pääperiaatteille rakentuvien, puolueen ohjelmissa täsmennettyjen
pyrkimysten toteuttamiseksi:
- Suomen itsenäisyyden turvaaminen ja kansojen välisen ymmärryksen lisääminen kansainvälistä
oikeudenmukaisuutta sekä väkivallatonta vuorovaikutusta edistämällä,
- isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen ylläpitäminen ja vahvistaminen,
- yksilökeskeisyyteen perustuvan, ihmisen aineellisesti ja sosiaalisesti turvattuun elämään tähtäävän sekä jokaisen
ihmisen henkisen kasvun ja persoonallisuuden laajentamisen oikeutta kunnioittavan yhteiskunnallisen
vakaumuksen edistäminen,
- yksilöllisen mielipiteenilmaisun vapauteen, kansalaisten tasavertaiseen osallistumisoikeuteen, kansalaisten
perusturvallisuuden takaamiseen ja yhteiskunnalliseen moniarvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen perustuvan
kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän kehittäminen,
- edellytysten luominen sellaiselle markkinatalouteen perustuvalle taloudelliselle toiminnalle, joka edistää
sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ekologisesti kestävää kehitystä maailmassa.

Venäjän ongelmia en sotkisi Suomen ongelmiin. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjä on ollut kaaoksessa ja mielestäni selviytynyt kohtalaisen hyvin. ihmisiä ei ole tapettu samaan tahtiin kuin vallankumouksessa ja sen jälkeen. Eräässä seminaarissa minulla oli tilaisuus jutella Molotovin tyttärenpojan kanssa, professori. Annetaan Putinin yrittää pitää oma putiikkinsa jossakin järjestyksessä ja keskitytään me vain omaamme.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Valitettava tosiasia on, että Kakon säännöillä on puolueen nykyisen toiminnan kanssa yhtä vähän tekemistä kuin oli Neukkulan perustuslailla Neukkulan sisäisen todellisuuden kanssa tai EUn sopimuksilla EUn toiminnan kanssa. Useat ulkomaiset lehdet esimerkiksi kirjoittivat hämmentyneinä viime viikolla, kun Suomi kieltäytyi osallistumisesta muiden maiden velkojen maksamiseen. Tästä on kuitenkin nimenomaisesti sovittu rahaliiton perussopimuksessa. Hämmennystä ja kauhua siis herätti, että Suomi lähtee siitä, että pacta sunt servanda. Itämeren eteläpuolisille alueille käsite tuntuu olevan tuntematon.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

"Kekkosen hyvät seuraajat TAPETTIIN pois tieltä kuten Leskinen,Liinamaa ym".Jali Raita,tarkistutahan lääkityksesi.

Jali Raita

Kiitos kommentista.

Arto Granlund, näin se vain oli. Asia selviää rivien välistä KTT Heikki Urmaksen kirjasta "Raadolliset toverit ja vallan väärinkäyttäjät". Esitelmissään Urmas on ollut selkokielisempi. KTT HeikkI Urmas on aikalaistodistaja ja kertoo omista kokemuksistaan. Jos hän olisi kertonut palturia, niin hän olisi jo ajat sitten ollut oikeudessa. Vastapuolensa Koiviston-Halosen sakki ei tiedä, mitä kirjallisia todisteita hänellä on. Siksi KTT HeikkI Urmaksen kirja on haluttu vaientaa.

Eero Tillanen

Olen hengessä mukana, Jali. Kataiselle kenkää ja telkien taakse tuo isänmaanpetturi!

Jali Raita

Kiitos kommentista Eero Tillanen, Kataisen rikoskumppaneita on vain iso läjä, jotka pitää saada samaan naruun. Kaikki ne, jotka ovat tienneet Kataisen rikokset, ja ne hyväksyneet ainakin hiljaisesti eivätkä tehneet yhtään mitään.

Opiskelin kerran ulkomaisessa yliopistossa Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen koodeksia. Oheismateriaalina näytettiin elokuva: Nürnbergin oikeudenkäynti. Elokuva selittää Nürnbergin rikostuomioiden periaatteita, ja juoni on siinä, että korkeat saksalaiset oikeusoppineet eivät tehteet mitään, kun lakeja rikottiin, sulkivat simänsä ja korvansa, jeesmiehiä. Heidän olisi niin sanotusti pitänyt toimia, koska tiesivät enemmän kuin tavalliset kansalaiset. Rangaistukset tulivat toimimattomuudesta. Elokuvassa näyttelevät mm Spencer Tracy, Marlene Dietrich ja Richard Widmark. Hyvää elokuvallista kerrontaa vaikka kertookin karmeista asioista. Kannattaa katsoa opetusmielessäkin.

Jali Raita

Kiitos kommentista Pete Yaller, maahantulijoille voitaisiin kertoa myös matemaattinen osuutensa Suomen valtion veloista ja vastuista, joka lienee jo 40 000€ per lärvä. Tosin tunkua taitaa kuitenkin olla poislähtevissä. Niille pitää kertoa, että viimeinen sammuttakoon valot. Tämä voi olla karmeaa DDR paon toistoa. Suomi ei pysty elättämään 5 miljoonaa kansalaistaan.

Käyttäjän ToniPiirainen kuva
Toni Piirainen

Hienoa tekstiä Jali.Mul kiehuu veri aina kun luen ton rikollisen touhuja..Vieläkun saatas linnaan toi äijä niin avot.

Jali Raita

Kiitos kommentista Toni Piirainen, kirves on laitettu puun juurelle.

Käyttäjän SunnaOksala kuva
Sunna Oksala

Verkkolehteen oli tämä juttu päässyt, melkein jo säikähdin, että joko tämäkin bannattiin täältä. Mutteipä onneksi.

Kiitos lisäselvityksestä, on tässä nyt taas makustelemista.

Jali Raita

Kiitos kommentista Sunna Oksala, pajatsoni ei ole vielä tyhjä, kyllä täältä pesee, härifån tvättas.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Joo, verkkolehteen pääsi, eikä ole poistettu. Mutta paperilehtiin ei ole päässyt. Eivät halua/uskalla. Silloinhan se olisi jo "virallista" ja "kaikkien" tiedossa.

Pois sellainen ;-)

Käyttäjän TomiKauppi kuva
Tomi Kauppi

täyttä asiaa. Jos minä pienyrittäjänä lainaisin firmani rahoja maksukyvyttömäksi tiedetyille tahoille niin käräjille minä joutuisin ja minut 100% varmasti tuomittaisiin epärehellisyydestä. Vaikka rahat ovat minun100% omistamani firman. Katainen saa lainata toisten rahoja ilman seuraumuksia. Eikö pääministerin pitäisi ajaa Suomen etua?

Olli Polli

Liityn riveihin. Kataisen hovi Stubb-narreineen on pysäytettävä, jotta voin kertoa ihmisille olevani kotoisin itsenäisestä ja riippumattomasta Suomesta.

Kuusi ihmistä on löytäyt ryhmän tähän mennnessä. Katainen lupasi erota jos ryhmäkoko nousee yli älykkyysosamääränsä.

https://www.facebook.com/groups/361814600534891/

70-100 jäsentä täytyy riittää ÄOn selättämiseen ?

Jali Raita

Kiitos kommentista Juha Hämäläinen, tietääko Katainen mitä on älykkyys ja älykkyysosamäärä? Tulee mieleni Kummisetä-trilogian “Kummisetä” Michael Corleone, jota ei niinkään harmittanut se, että “Mafia-veljet” huijasivat häntä vaan se, että tekivät sen niin tyhmällä tavalla, että se loukkasi hänen älykkyyttään.

Arhi Kuittinen

Älkää unohtako varakkaille suunnattua verohelpotuspolitikkaa, kun pohditte valtion velan syitä.

Hallitus antaa verohelpotuksia 23 miljardia euroa joka vuosi.

Verohelpotukset koskevat enimmäkseen siis suurta bisnestä, keinottelua, ylikansallisia firmoja (kuten Nokia) ja suuria maatalousyksiköitä.

Valtio on ihmisten ehdoilla luotu humaani yhteiskuntasopimus, joka ei toimi ilman veroja ja tulontasausta.

Nyt Suomi on OECD:n kiihtyvin ja kohta tällä vauhdilla siis jyrkin ja tylyin tuloerojen maa kapean eliitin hyväksi.

Se ei ole tervettä kapitalismia.

Veropolitiikan palauttaminen yhteiskunnan ehdoilla tulisi olla ensimmäinen vaihe EU:sta eroamisen jälkeen.

Muuten emme ole kokonaisuutena toimiva yhteiskunta, joka luo toimintakykyisiä ihmisiä.

Ruotsin hyvinvointiyhteiskunnan ja selkeän veroprogression omaksuminen teki Suomesta hyvinvointivaltion vaikka Kekkonen yritti sitä vastustaa (Kekkonen kaappasi lakkoaallon jälkeen toteutetun täysimääräisen hyvinvointivaltion toteutumisen valheellisesti omaksi ansiokseen.)

Olemme kohta väkivallasta kiehuva kattila kuten ennen noin vuotta 1965, jolloin uusi yhteiskuntasopimus alkoi vauhdilla muodostua.

Jokaisen yksilön hyväksi.

Jali Raita

Kiitos kommentista Arhi Kuittinen, on totta, että veropolitiikallakin on sotkettu asioita. Nyt suurin ongelmamme on se, että kohta ei ole mitä ja ketä verottaa. Suomessa olevat firmat käyvät tappiolla ja/tai muuttavat ulkomaille.

Merja Heikka

Kappas vaan, eikö maailmankirjat olekaan vielä täysin sekaisin. Nyt pilkahti mielessäni muistikuva: olen kerran maksanut jopa Kokoomuksen jäsenmaksun. Olen halunnut unohtaa sen traumaattisena asiana, mutta nyt muistin että miksi. Vrsinkin kunnissa on kokoomuslaisissa ihmisissä sellaisia vanhanaikaisen rehellisiä ja oikeudentuntoisia ihmisiä.

En olisi itse edes noin jilmasti pystynyt kirjoittamaan, vaikka olen aivan samaa mieltä. Jo se, että on alkujaan syyllistynyt johonkin rikokseen: eikä kummosempaa löydy!

Ahdistaa ajatellakin tätä liittovaltioon marssimista. Olen päättänyt etten ajattele. Minkä mahtaa. Tollot johtaa, ja banjot soi.

Jali Raita

Kiitos kommentista, Merja Heikka, Kokoomusjohto on ajat sitten pyyhkinyt takapuoltaan Kokoomuksen tunnuksella: Koti-uskonto-isänmaa. Puolueen ovat ottaneet haltuunsa väärinpelurit. Oikein väärin kokoon käärin. Käsillä on psykologisesti samasta ilmiöstä kuin koulukiusaajissa. Kiusaaja, terrisoi luokkaansa, koko koulua, kunnes saa turpiinsa. Opettaja ei puutu, koska pelkää itsekin kiusaajaa ja työpaikkansa puolesta. Suomi on täynnä jeesmiehiä ja -naisia.

Tavoitteena ei ole liittovaltio vaan diktatuuri eli yksi valtio EU. Meille on jo muodostunut EU-rälssi kuten aiemmin aateliset jne. EU:n virkamiehillä on verottomia etuja, suuret palkat kuin myös oma tuomioistuin omia asioitaan varten. Samat rahalliset edut ovat MEP:eille, eli homma hoidetaan korruptiolla.

Koko Suomelle tulee käymään huonosti, koska elintasoamme on Koivisto ajoista asti ylläpidetty velkaantumalla. Eli koko kansakuntaa on korruptoitu. Jossain vaiheessa todetaan laulunkin sanoin: "Ainahan on maksettava eikös juu, mitä tässä maailmassa velkaantuu".

Merja Heikka

Jees-miehiä ja -naisia, niinpä. Vaikka elämästä ei selvitäkään hengissä, kuten Juice muinoin lauloi, silti niin moni suostuu tukkimaan suunsa vapaaehtoisesti orjan lailla. Se juuri on kaiken pahan alku ja juuri. Pelkokerroin vain vahvistuu.

Jali Raita

Kiitos kommentista Merja Heikka, kollektiivista pelkoa, jeesmentaliteettia on kuvattu monissa elokuvissa. Clint Eastwood on ollut ahkera noissa tulkinnoissa. Yksi klassikko on High Noon, eli Sheriffi, jossa näytteli Gary Cooper ja Grace Kelly. Johtajiemme kollektiivisesta tyhmyydestä olemme saaneet kärsiä karvaasti. Marski tiesi, että sota oli tulossa. Tehostaakseen väitettään hän erosi ylipäällikkyydestä juuri Talvisodan alla. Kun pommit alkoivat putoilla Helsinkiin, hän marssi Kaivopuiston asunnostaan Pääesikuntaan ja perui eroanomuksensa. Maan hallitus ryntäsi pommeja pakoon läheiseen puistoon puiden alle. Tanner julisti, että ryssä vain bluffaa, ei bluffannut kuten tiedämme.

Nyt meillä on Katainen ja kumppanit, jotka uskovat johonkin ihmeeseen. Ei hyvältä näytä.

Teppo Määttänen

Mitä luulet Jali Raita. Miksi Euro/EU ovat niin tärkeitä kataiselle/stubille ja muille Euro/EU kiihkoilijoille, onko sovittu päivänvaloa kestämättömiä hyväveli supimuksia sekä veronmaksajille kalliita lehmänkauppoja.

Ps. Kavin myös allekirjoittamassa adressin.

Jali Raita

Kiitos komentista Teppo Määttänen, kaippa Katainen on rasvattu tavalla tai toisella. Myös viina, laulu, naiset purevat suostutteluissa. Kataisen rikostoveri Romakkaniemi sai jo mehevän viran Rehnin kabinetissa.

Jouko Piho

Olen mukana.

Kävin allekirjoittamassa Jali Raidan tekstistä tehdyn adressin osoitteessa: http://www.adressit.com/vetoomus_jyrki_kataisen_er... ja laitoin vetoomuksen omille sivuilleni http://www.kolumbus.fi/jouko.piho .

Jali Raita

Kiitos kommentista Jouko Piho, kello vain käy ja housut kuluu. Kataisen kampeaminen ulos on kiireisimpiä tehtäviä. Varsinainen ongelma on kuitenkin siinä, kuinka Suomen kone saadaan taas käymään, niin että voimme elättää viisi miljoonaa kansalaistamme. Yhtyneissä Juuson puulaakissa sanottiin, että jos keinot loppuvat, niin otetaan konstit avuksi. Kai tämä on edessä. Hyvä että syntyy joukkovoimaa adressin jne muodossa.

Käyttäjän IivariKauranen kuva
Iivari Kauranen

http://areena.yle.fi/radio/1563555

Ylen uutisten haastattelema komission vpj. Olli Rehn ei tiedä, miten Jyrki Katainen oli saanut sellaisen käsityksen, että EVM:ää ei voitaisi käyttää myös velkakirjojen jälkimarkkinaostoihin.

Tuollaisen käsityksen pohjalta Jyrki kuitenkin antoi selvityksen suurelle valiokunnalle.

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kokoomuslaisena en hyväksy, että puolueemme puheenjohtaja ja Suomen pääministeri on rikollinen.

Jyrki Kataisen kuningastien rakentaminen kolmella pöytäkirjaväärennöksellä ei ole mikään pikkurikos, vaan jengikavereiden kesken harjoitettua suunnitelmallista rikollisuutta.

Olen tutkinut Suomen liittymistä euroon. Euroon liittyminen tapahtui petoksella.

Tutkimuksillani on ollut yksi seuraus:
Juha Korkeaoja tunnusti SataSeutu-lehdelle 25.10.2001 antamassaan haastattelussa, että euroon mentiin ilman lakia. Korkeaoja kertoi, että eduskunnassa enemmistönä olleet venyttivät perustuslakia.

Siis venyttivät perustuslakia!

Tuija Brax puolestaan käytti sanaa VENKOILU, kun antoi Suomenmaa-lehdelle haastattelun marraskuussa 1995.
Brax sanoi:
"Päätös Euroopan rahaliittoon liittymisestä on tehtävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Suomen hallitusmuoto on sellainen asia, että sen kanssa ei saa venkoilla, sanoo Vihreän Liiton puheenjohtaja Tuija Brax tiukasti."

Toinen sitaatti:
"Brax sanoo toivovansa sydämestään, että kymmenen vuoden päästä emme joudu pohtimaan jäsenyyspäätöstä perustuslaillisena kiistana."

Nyt lähes 17 vuotta myöhemmin joudumme Kataisen toimesta pääomittamaan eurokriisimaiden pankkeja ja auttamaan eurokriisimaiden lainoituksissa, vaikka olemme vain vale-euro-jäseniä.

Olen Jali Raidan tavoin tehnyt euro-petoksesta tiivistelmän A-neloselle. Olen totuuden kertomiseksi lähettänyt Jyrki Kataiselle monia sähköposteja kotisivuni dokumenteista.
Vaikka en ole nimekäs kokoomuslainen, pitäisi dokumenttieni perusteella kuitenkin jotakin tapahtua.

Epärehellisyys on paaduttanut Kataisen omantunnon ja luonut ylimielisyyttä.
Ylimielisyys vain lisääntyy, kun mistään ei jää kiinni.
Tämä ylimielisyys on Suomen korkean valtiojohdon salaisien päätösten jatkumoa Mauno Koiviston presidenttikauden perintönä.

Nyt Kokoomuksen pitää lopultakin katkaista napanuora demareihin.

Kotisivuni on avain Suomen jättäytymiseen euron ulkopuolelle.
Euro-alueesta irtautuminen ei ole Suomen nykyisen hallituksen syy.
Kataisen ei tarvitse kuin ilmoittaa eduskunnalle, että eroamme eurosta.

Ilmoitus todellakin riittää.
Nimittäin onko eduskunnassa enemmistöä ja vähemmistöä silloin, kun eurosta ei ole annettu lakia?
Suomen markka nimittäin oli kirjoitettu Hallitusmuodon 72 §:ään, eikä markan hävittämisestä todellakaan ole lakia. On vain perustuslain venytystä ja venkoilua.

Kotisivuni tietoja saa myös vapaasti viedä kansalle tiedoksi.

Osoite: http://koti.mbnet.fi/jorjaa/historia.php

Jorma Jaakkola
Kokemäki

Jali Raita

Eduskunnan oppositio lyökää "perseet penkkiin".

Käsillä oleva parlamentaarisen ja eurojen kriisin ratkominen voidaan aloittaa hyvin yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Eduskunta on laillisesti toimintakykyinen vain 200 jäsenisenä. Jos yksikin KE eroaa ja tilalle ei suostu varamies, niin pitää järjestää uudet vaalit. Opposition välikysymystehtailu ei johda mihinkään, koska hallitus toimii ilmiselvän epärehellisesti, epärehellisen Kataisen johdolla vastoin lakeja ja tervettä järkeä.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Tuohan olikin vinkeä uutinen!
Ketkä kaksi (kansanedustaja + varamies) haluavat varmuudella tulla valituksi seuraavaan eduskuntaan?

Käyttäjän RogerB kuva
Alexander Holthoer

Kiitos panoksestanne Jali Raita. Idea hyvä, mutta se ero pitää käsittääkseni myöntää, eli miten asia silloin etenee ellei myönnetä?

Muutoin on silmiin pistävää tämä puoluehajaannus, pettyneet poliittisesti kodittomat kansalaiset etsivät ryhmittymää, joka edustaisi niitä kunkin tärkeimmiksi koettuja arvoja.
Useimmat puolueet niin hallituksessa kuin oppositiossa pitävät vankkureissaan sovittamattomia elementtejä.

Jali Raita

Kiitos kommentista Alexander Holthoer, kyllä erllaisia syitä aina löytyy. Asiaa on harkittava kussakin yksityistapauksessa erikseen. Voihan muuttaa vaikkapa ulkomaille. Voi myös käyttäytyä eduskunnassa niin, että erottavat.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

En nähnyt tätä linkkiä täällä;

Jyrki Kataisen väärennökset
Täältä löydät kaikki asiakirjaväärennöksen asiakirjat ja kuulustelupöytäkirjat sekä selostuksen kuinka homma meni:

http://jyrkikatainenvalhe.blogspot.fi/

Jakakaa linkkiä sosialisessa mediassa!

Henry

Teppo Määttänen

Jes!. Kohta paukkuu adresissa 2000 raja, pikkuhiljaa hyvä tulee. Jali Raita jatka vain työtä tämän ääliön kaatamiseksi, kyllä se norsunluutorni kaatuu. Ennemmin tai myöhemmin.

Jali Raita

Kiitos tiedoista Teppo Määttänen, Härmän laki alkaa purra.

Jali Raita

Janne Salonen, seuraavan epäasiallisen viestin jälkeen suljen teidät pois sivultani. Ihmettelette Marskin päiväkäskyn liittämistä johonkin haasteeseen. Mitä sitä minun sivullani ihmettelette. Kyselkää siltä, joka ko liittämisen haasteeseensa on tehnyt. Minä en tiedä moista tapahtuneen.

Jali Raita

Parahin Janne Salonen, kirjoituksenne ovat pahansuopia ja tyhmiä. Oletteko myös itse sellainen on lähinnä lähiympäristönne ja itsenne arvioitavissa. Minä tiedän teistä vain nimen ja nuo kirjoitukset bloggiini.

Ette näytä ymmärtävän kirjoitukseni sisältöä Jyrki Kataiselle. Ei teidän tarvitsekaan ymmärtää. Kirje on Kataiselle ei teille. Tärkeää, että hän sen ymmärtää ja tekee sitä, mitä olen vaatinut. Maailmassa on paljon asioita, joita te ette varmasti ymmärrä. Myös minun maailmassani on asioita, joita en ymmärrä. En esimerkiksi ymmärrä, miksi te ylimalkaan olette olemassa ja kirjoittelette bloggiini typeryyksiä. Mikä on se itseisarvo, joka teillä on Suomelle ja vähäisemmässä määrin bloggini sisältöön? Jos teillä on jotain erinomaista ja vaikuttavaa kirjoitukseeni Kataiselle, niin opastakaa mieluummin häntä. Se voi häntä auttaa tai sitten ei.

Teppo Määttänen

Toivon mukaan katainen hoveineen pistetään tavalliseen oikeuteen eikä mihinkään valtakunnanoikeuteen, kun Vanhasenkin tapaus osoitti ettei sitä kautta herroja rautoihin saa. Ainakin minä sain sen kuvan.

Jali Raita

Kiitos huomiosta Teppo Määttänen, tässä puree KP sopimuksen 2 artiklan 3.kohta. Valtakunnanoikeus on ns erityistuomioistuin, joka on kansainvälisen oikeuden vastainen. Mm valtakunnansyyttäjä on jo todennut tämän asian.

2 artikla

3. Jokainen sopimusvaltio sitoutuu:

a) varmistamaan, että jokaisella henkilöllä, jonka tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on käytettävissään tehokas oikeuskeino, vaikka loukkauksen olisivat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt;

b) varmistamaan, että se joka turvautuu sellaiseen oikeuskeinoon, saa oikeutensa ratkaistuksi toimivaltaisen oikeudellisen, hallinnollisen tai lakiasäätävän viranomaisen tai muun valtion oikeusjärjestyksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen toimesta, sekä kehittämään oikeuskeinojen käyttömahdollisuuksia;

c) varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset panevat täytäntöön sellaisten oikeuskeinojen perusteella annetut päätökset.

Teppo Määttänen

Oletko muuten huomannut sellaisen asia, kun Vanhanen vapautettiin valtakunnanoikeudessa, niin puheet oikeuden lakkauttamisesta turhana alkoivat. Nyt kun hallitus vaihtui niin asian tiimoilta on oltu hiljaa. Epäilyttävää eikö totta?. Taisi hyväveli verkosto huomata että vielä on porukkaa(katainen ja hovi yms)mitkä pitää päästää kuin koira veräjästä.

Jali Raita

Kiitos huomiosta Teppo Määttänen, tässä puree KP sopimuksen 2 artiklan 3.kohta. Valtakunnanoikeus on ns erityistuomioistuin, joka on kansainvälisen oikeuden vastainen. Mm valtakunnansyyttäjä on jo todennut tämän asian.

2 artikla

3. Jokainen sopimusvaltio sitoutuu:

a) varmistamaan, että jokaisella henkilöllä, jonka tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on käytettävissään tehokas oikeuskeino, vaikka loukkauksen olisivat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt;

b) varmistamaan, että se joka turvautuu sellaiseen oikeuskeinoon, saa oikeutensa ratkaistuksi toimivaltaisen oikeudellisen, hallinnollisen tai lakiasäätävän viranomaisen tai muun valtion oikeusjärjestyksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen toimesta, sekä kehittämään oikeuskeinojen käyttömahdollisuuksia;

c) varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset panevat täytäntöön sellaisten oikeuskeinojen perusteella annetut päätökset.

Elias Määttänen

Katainen (kuin myös Urpilainen) on tyyppiesimerkki epärehellisestä keplottelevasta vastuuttomasta politikosta, jonka sanoihin ei voi luottaa. Sanat eivät vastaa tekoja.

Jyrki Katainen väitti 23.9.2009 MTV3:n aamulähetyksessä, että Kokoomus ei ole saanut senttiäkään vaalirahoitusta Novalta tai KMS:ltä (Kehittyvien maakuntien Suomelta). Katainen väitti haastattelun lopuksi, että vaalirahaskandaali ei liity kokoomukseen millään tavalla.

http://www.youtube.com/watch?v=zT0PLnuUnxI

Kuitenkin Jyrki Kataisen omassa vaalirahoitusilmoituksen täydennyksessä (16.5.2008) sanotaan sanatarkasti näin: ”Kansallinen Kokoomus on saanut tukea Kehittyvien maakuntien Suomi ry:ltä 10 000 euroa ja Helsingin Mekaanikontalo Oy:ltä 10 000 euroa. Osa näistä varoista on käytetty kampanjaani.”

Omissa vaalirahailmoituksissaan ilmoittivat KMS:n tuesta myös kokoomuksen kansanedustajat Jyri Häkämies (10 000 €), Sampsa Kataja (5000 €), Suvi Lindén (5000 €), Sauli Niinistö (10 000 €), Pekka Ravi (10 000 €), Petri Salo (10 000 €), Marja Tiura (20 000 €) ja Henna Virkkunen (5000 €). Yhteensä 85 000 euroa.

Jali Raita

Kiitos kommentista Elias Määttänen, huijarisakkia kaikki tyynni. Kunhan pelaisivat uhkapeliä omilla rahoillaan eikä meidän lasten ja lastenlasten ja heidän vielä syntymättömienä lapsiensa rahoilla ja tulevaisuudella.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Vaikka Heikki Typpö onkin oikeassa, ;=), laitan tähän sen addressilinkin:

http://www.adressit.com/vetoomus_jyrki_kataisen_er...

Henry

Esa Virta

Hiljaista, eikö mitään uutta Siilinjärven lapsineron lähtölaskennasta?

Jali Raita

Kiitos kommentistanne Esa Virta, otetaan vähän suulperia. "Liikuvat" ova kyllä takana.

Petri Rautiainen

Hienoa ja päättäväista toimintaa Jalilta.

Adressissa on tällä hetkellä yli 7000 nimeä ja olen informoinut omille kevereilleni Facebookissa, että nimenkeräys on menossa ja voivat käydä kirjoittelemassa sinne nimiään.

Se mitä häiriköintiin tulee tällaisen nimenkeräyksen aikana tai jos kyseessä on esim. oma blogi, poistan sellaiset häiriökirjoittajat sieltä.

Kataisen tapaus on niin selvä, että se on saatava pois virasta niin pian kuin mahdollista ennen kuin pakka sekoittuu lisää entisestään. Hänellä oli tiedossa aiemmin tehdyt rikokset ja se rikoskierre hänen olisi pitänyt pysäyttää, vaan ei toiminut sillä tavoin. Mielestäni tämä koskee yhtälailla aikasempien hallitusten jäseniä kuin nyt istuvan hallituksen jäseniä. Vaikka joku vastaan puliseekin, niin näytöt ovat kuitenkin selvät.

Kunnallisvaalien alla moni sanoi menettäneen luottamuksensa tai uskonsa, mikä näkyi matalaksi jääneenä äänestysprosenttina. Loanheittoa sielläkin oli havaittavissa. Perussuomalaiset olivat ainoa voittava puolue. Moni kokoomuslainen on sanonutunut irti puolueesta, koska toiminta on mennyt herrojen oman edun tavoitteluksi.

Kataisen hallitus tulee jäämään kaikkien aikojen huonompana hallituksena Suomen historiaan.

Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi

Kiitokset Jali Raita myös minun puolestani. Olen adressin allekirjoittanut ja pyytänyt ystäviänikin allekirjoittamaan. Suosittelen tätä blogia, kuten huomasin ilokseni monen muunkin tehneen. Saanen kai lainata osia täältä kommenteista tekeillä olevassa blogitekstissäni? Haluaaisin mielelläni olla omalta pieneltä osaltani olla auttamassa asian esilläpysymistä.

Toimituksen poiminnat